Στον ψηφιακό κόσμο η αμφίδρομη και πολυσυλλεκτική επικοινωνία κερδίζουν

euromedica logo
Μέχρι πριν λίγα χρόνια οι ιατροί και το ευρύτερο κοινό ήταν αποκομμένοι και δεν είχαν τη ευχέρεια να επικοινωνήσουν άμεσα για θέματα υγείας, πέραν της επίσκεψης τους στο ιατρείο ή στο ιατρικό κέντρο.
Στον ψηφιακό κόσμο η αμφίδρομη και πολυσυλλεκτική επικοινωνία κερδίζουν.
forma endiaferontos

ΓΕΓΟΝΟΤΑ