ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΑΣ

kentro kardiasΣύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι καρδιαγγειακές παθήσεις γίνονται αιτία θανάτου περίπου 17 εκατ. ανθρώπους το χρόνο διεθνώς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι καρδιακοί θάνατοι από καρδιά εκτιμώνται σε πάνω από 1,9 εκατομμύρια ετησίως, αποτελώντας περίπου το 40% των συνολικών θανάτων από οποιαδήποτε αιτία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αύξηση των θανάτων από καρδιακά αίτια τόσο μεταξύ των ανδρών ιδίως ηλικίας 45-54 αλλά και των γυναικών.

 

Η στεφανιαία νόσος ( που μπορεί να προκαλέσει εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια) παραμένει ακόμα η κυριότερη αιτία θανάτου στις ευρωπαϊκές και γενικότερα στις ανεπτυγμένες χώρες.


H εφαρμογή περιοδικών διαγνωστικών εξετάσεων (check- up) οδηγεί στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση μελλοντικών κινδύνων.

 

Με γνώμονα το ρητό του Ιπποκράτη «κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν», θα αναφερθούμε στις πιο σημαντικές διαγνωστικές εξετάσεις για την καρδιά:

1 ΗΚΓ

2 Υπερηχοκαρδιογράφημα

3. Δοκιμασία (τεστ) κοπώσεως

4. Δυναμική Υπερηχογραφία (stress echo)

5. Αξονική (αναίμακτη) στεφανιογραφία

6. Μαγνητική τομογραφία καρδιάς


Η αξονική στεφανιογραφία, επιτρέπει την πρώιμη, αναίμακτη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου αφού απεικονίζεται η παραμικρή αθηρωματική πλάκα πριν αυτή δώσει συμπτώματα. Η διαγνωστική της ικανότητα να αναγνωρίσει σημαντικές στενώσεις φτάνει το 100% όπως η κλασσική αιματηρή στεφανιογραφία. Ενώ αν η αξονική στεφανιογραφία είναι φυσιολογική ξέρουμε σίγουρα ότι ο ασθενής δεν έχει στεφανιαία νόσο.

 

Έχει επιπλέον προγνωστική αξία αφού μετρώντας το φορτίο ασβεστίου επί των στεφανιαίων αγγείων (τις τυχόν επασβεστώσεις πάνω στα στεφανιαία αγγεία) διαχωρίζονται οι άρρωστοι σε υψηλού και χαμηλού κινδύνου για εμφάνιση καρδιακών συμβαμάτων στο μέλλον.

 

Η διακοπή του καπνίσματος, η υγιεινή διατροφή, η μείωση του βάρους σώματος και του περικοιλιακού λίπους και η σωματική άσκηση αποτελούν τις βασικές συστάσεις για την προστασία της καρδιάς και γενικότερα της υγείας. Παρόλα αυτά οι περισσότεροι δεν πειθαρχούν και επειδή όπως έδειξαν μελέτες “η εικόνα πείθει”, η αξονική στεφανιογραφία μπορεί να οδηγήσει στην σωτήρια συμμόρφωση των περισσοτέρων ασθενών και στην πιο επίμονη σύσταση των καρδιολόγων. Σε πολλούς ασθενείς με « οριακή χοληστερίνη» ή « λίγο αυξημένη παρά την σωστή διατροφή» ανάλογα με την εικόνα των στεφανιαίων αρτηριών μπορεί να χρειασθεί η έναρξη φαρμακευτικής αγωγής που μειώνει την χοληστερόλη και σταθεροποίηση της κάθε αθηρωματικής πλάκας που μπορεί να έχει σχηματιστεί.

 

Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες ένδειξη για αξονική στεφανιογραφία έχουν:

1. άρρωστοι ενδιαμέσου κινδύνου με προκάρδιο άλγος (άτυπο ή τυπικό),

2. όταν άλλες διαγνωστικές εξετάσεις όπως δοκιμασία κοπώσεως ή σπινθηρογράφημα καρδιάς είναι μη διαγνωστικές ή ασαφείς ή παθολογικές

3. άτομα που έχουν υποστεί επέμβαση επαναιμάτωσης με ενδοστεφανιαίες προθέσειες (stents) ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass)

4. σε περίπτωση υποψίας ανωμαλιών στεφανιαίων αρτηριών

5. και σε πρωτοεμφανιζόμενη καρδιακή ανεπάρκεια.

6. Επίσης συστήνεται να πραγματοποιείται σε ασθενείς οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί αλλά έχουν 2 ή περισσότερους προδιαθεσικούς παράγοντες για στεφανιαία νόσο.

 

Η δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφία με φαρμακευτική κόπωση ( στρες έκο) με ντοπουταμίνη επιτρέπει τη πρώιμη και αποτελεσματική διάγνωση της στεφανιαίας νόσου αφού ανιχνεύει την μείωση της αιματικής ροής στο μυοκάρδιο (ισχαιμία) που οφείλεται σε στένωση των στεφανιαίων αρτηριών.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της είναι ότι δεν έχει ακτινοβολία και ότι τα αποτελέσματα είναι άμεσα ενώ η αξιοπιστία της εξέτασης στη διάγνωση σημαντικής στένωσης είναι υψηλή, 80-90% όταν διενεργείται από εξειδικευμένο καρδιολόγο.

 

Το στρες έκο συνίσταται στις εξής περιπτώσεις:

1. Σε συμπτωματικούς ασθενείς που είναι μετρίου ή σοβαρού βαθμού κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσο, δηλαδή έχουν πολλούς παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο (κάπνισμα, χοληστερίνη, αρτηριακή πίεση, σακχαρώδη διαβήτη κ.λπ.) με ύποπτα συμπτώματα, επιδεινούμενα ή πρωτοεμφανιζόμενα.

2. Σε ασθενείς με γνωστή Στεφανιαία Νόσο , δηλαδή έχουν περάσει οξύ στεφανιαίο επεισόδιο ή έμφραγμα και είναι να υποβληθούν σε επαναιμάτωση (αγγειοπλαστική ή Bypass) για να διαπιστωθεί αν έχουν βιώσιμο μυοκάρδιο.

3. Σε ασθενείς με κινητικά προβλήματα ή μειωμένη ικανότητα προς άσκηση που δε μπορούν να υποβληθούν ή να ολοκληρώσουν την κλασσική δοκιμασία κόπωσης, στα πλαίσια προεγχειρητικού ελέγχου πριν απο μεγάλα εξωκαρδιακά χειρουργεία.

4.Σε ασθενείς που έχουν ήδη stent ή Bypass και θέλουμε να παρακολουθήσουμε την πορεία της νόσου.

5.Σε ασθενείς με πρωτοεμφανισθείσα Καρδιακή Ανεπάρκεια και φυσιολογική συστολική λειτουργία καρδιάς

6. Σε ασθενείς ενδιαμέσου ή υψηλού κινδύνου για στεφανιαία νόσο με ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές όπως πρωτοεμφανισθείσα Κολπική Μαρμαρυγή

7. Εκτίμηση λειτουργικότητας βαλβίδων (κυρίως στένωση αορτής)

 

Η διάρκεια της εξέτασης είναι περίπου μισή ώρα ενώ μετά το τέλος της εξέτασης θα παραμείνετε στην κλινική, στην αίθουσα αναμονής, μισή με μια ώρα.

 

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς

 

Η μαγνητική τομογραφία Καρδιάς (CMR) είναι αναίμακτη και δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία. Επιτρέπει την ακριβής μελέτη της ανατομίας της καρδιάς και τωv μεγάλωv αγγείων. Αποτελεί την ιδανική εξέταση παρακολούθησης ασθενών με ανεύρυσμα αορτής και αρτηρίτιδες καθώς ασθεvώv με σύvδρoμo Marfan,.

 

Μας δίνει πληροφορίες για τη λειτουργικότητα της καρδιάς με ποσοτική μέτρηση των καρδιακών όγκων και για τις καρδιακών δομές . Έτσι, αποτελεί μέθοδος εκλογής για τη μελέτη αιτίων διατατικής μυοκαρδιοπάθειας και την έκταση και κατανομή της υπερτρoφικής μυoκαρδιoπάθειας. Επίσης μπορεί να μελετήσει την εναπόθεση σιδήρου σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς και να ανιχνεύσει πρώιμη μυοκαρδιακή βλάβη σε ασθενείς με μυοπάθεια. Είναι ιδανική εξέταση και για τη διάγνωση της μυοκαρδίτιδας.

 

Η ακρίβεια που έχει η μαγνητική τομογραφία καρδιάς επιτρέπει και την ανίχνευση μικρών περικαρδικών συλλογών που δεν δύναται να απεικονιστούν υπερηχοκαρδιογραφικά.

 

Καθοριστική είναι η συμβολή της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στη μελέτη συγγεvών καρδιoπαθειών των παιδιών και των ενηλίκων.

 

Γράφει:
ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΡΒΟΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΡΒΟΥΡΗ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

forma endiaferontos