ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ – ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΠΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

alaseirlisΗ προχωρημένη αρθρίτιδα του γόνατος αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους ασθενείς, με μέσο όρο ηλικίας τα 75 χρόνια. Η πλειοψηφία των ασθενών αυτών, μετά από αποτυχημένες προσπάθειες συντηρητικής θεραπείας, αντιμετωπίζεται κατά κανόνα με ολική αρθροπλαστική του γόνατος, δηλαδή αντικατάσταση ολόκληρης της άρθρωσης από τεχνητή άρθρωση (Εικόνα 1). Με βάση τις προδιαγραφές αντοχής των υλικών, σε 15 ως 20 χρόνια κατά μέσο όρο θα επέλθει φθορά και θα χρειασθεί αντικατάσταση της ολικής αρθροπλαστικής. Οι επεμβάσεις αυτές ονομάζονται αναθεωρητικές, είναι δύσκολες, πολύ μεγαλύτερες, απαιτούν αρκετές φιάλες αίμα, παρουσιάζουν σοβαρές τεχνικές δυσκολίες σχετικά με την ποιότητα και την ποσόσητα του οστού που έχει παραμείνει ώστε να υποδεχθούν την νέα αρθροπλαστική και παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένα ποσοστά επιπλοκών και αποτυχίας. Επιπρόσθετα, η παρουσία ολικής αρθροπλαστικής δημιουργεί σημαντικούς περιορισμούς για απαιτητικές δραστηριότητες.

 

alaseirlis.jpg1


Γεννάται επομένως το ερώτημα πώς αντιμετωπίζονται ασθενείς νέοι, ηλικίας 50 ως 70 ετών, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο προσδόκιμο ζωής και θεωρείται βέβαιο ότι θα υποβληθούν στο μέλλον σε αναθεωρητική αρθροπλαστική μετά από μια αρχική ολική αρθροπλαστική. Η απάντηση βρίσκεται στην διαμερισματική αρθροπλαστική. Έχει αναπτυχθεί για νέους ασθενείς, και συνίσταται στην αντικατάσταση μόνον του φθαρμένου έσω ή έξω τμήματος του γόνατος.

 

Παρουσιάζει πολλά και σοβαρά πλεονεκτήματα:
Α) Αντικαθίσταται μόνον η φθαρμένη πλευρά και διατηρούνται τόσο τα υπόλοιπα 2/3 της υγιούς άρθρωσης, ο αντίπλευρος μηνίσκος, καθώς και οι χιαστοί σύνδεσμοι.
Β) Η αίσθηση αλλά και η πραγματική κίνηση βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτήν του κανονικού – αχειρούργητου γόνατος.
Γ) Καθώς τα κοψίματα του οστού για την τοποθέτηση του υλικού είναι πολύ λιγότερα, αλλά και λιγότερο βαθιά, η απώλεια αίματος είναι ελάχιστη και ο μετεγχειρητικός πόνος κατά πολύ μικρότερος.
Δ) Η κινητοποίηση του ασθενούς είναι πολύ πιο εύκολη για την επίτευξη βάδισης από την 1 η ημέρα.
Ε) Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες, ακόμη και σε απαιτητικά επαγγέλματα όπως αγρότες, τεχνίτες κεραμοσκεπών, υδραυλικοί κ.α.
ΣΤ) Μετά την φθορά των υλικών, η διαμερισματική αρθροπλαστική αντικαθίσταται από κλασσική αρθροπλαστική, σαν να είναι η πρώτη φορά που υποβάλλεται ο ασθενής σε τέτοια επέμβαση.

Ο υπογράφων ιατρός Δρ Αλασεϊρλής, μετά από μακρά εκπαίδευση που έγινε στην Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του University of Pittsburgh στις ΗΠΑ, είναι ο πρώτος που πραγματικά και αποδεδειγμένα εκτέλεσε την συγκεκριμένη επέμβαση στην Βόρειο Ελλάδα το 2005, και έκτοτε ο μοναδικός που διατηρεί κανονική και πολύ μεγάλη σειρά ασθενών. Τα ποσοστά επιτυχίας έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, καθώς παρά τα διεθνή δεδομένα αντοχής των υλικών για 6 ως 10 χρόνια, σε κανέναν ασθενή του μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί αποτυχία χαλάρωσης, αφαίρεσης ή έστω λοίμωξης. Τα δεδομένα αυτά κάνουν την Γενική Κλινική Euromedica Θεσσαλονίκης το μοναδικό εξειδικευμένο Κέντρο της Βορείου Ελλάδος για την διαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος. Το κόστος είναι το ίδιο με τις άλλες κλασσικές τεχνικές.

 

Ενθαρρύνουμε λοιπόν νέους ασθενείς (50-70 ετών) με σοβαρή αρθρίτιδα του γόνατος, να εξετασθούν και στην περίπτωση που πληρούν τις ενδείξεις να προχωρήσουν σε διαμερισματική αρθροπλαστική. Αξίζει στους ίδιους, στις απαιτήσεις τους και στα όνειρά τους.


Γράφει:
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΛΑΣΕΪΡΛΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΛΑΣΕΪΡΛΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


forma endiaferontos